De 3 Principes

De tijd waarin wij leven,  biedt veel mogelijkheden, een eindeloos scala aan keuzes en creëert het idee van maakbaarheid. Toch zijn veel mensen niet echt gelukkig. We ervaren druk en voelen ons gestrest. Omdat we denken dat het allemaal in onze macht ligt, vinden we dat we, om iets te bereiken en geluk te ervaren, moeten veranderen.

Gedachten en gevoelens

Als we gestrest of onzeker zijn, ons gedeprimeerd voelen, dan willen we zo snel mogelijk van dat nare gevoel af. We proberen daarom andere gedachten te denken, om te denken of zelfs niet te denken om ons gevoel te veranderen. Dit lukt misschien even maar gedachten laten zich niet echt controleren. Ze komen op wanneer ze hier zin in hebben en gaan juist weer weg als ze niet vastgegrepen worden. We zijn gewend om heel erg op ons verstand te vertrouwen en het lijkt daarom eng om niet fijne gedachten te laten voor wat ze zijn

Het mechanisme achter de menselijke ervaring

Gedachten en gevoelens horen bij elkaar.  Als we blij en tevreden zijn, dan ervaren we rust en kalmte. Blijheid en welbevinden horen van nature bij ons. Angst, boosheid en verdriet zijn  alarmsignalen die aangeven dat er iets aan de hand is. We voelen ons op dat moment niet oké en kunnen niet helder meer denken. We gaan heel erg op in ons persoonlijke denken waarvan we op dat moment ook menen dat dit de werkelijkheid weergeeft en dat wij dit zijn. De 3 Principes helpen om het mechanisme achter de menselijke ervaring zichtbaar te maken en leggen uit hoe de tijdelijke menselijke ervaring tot stand komt. Dit inzicht helpt om weer uit te zoomen en een helder hoofd te krijgen.

Grondlegger van de 3 Principes

Syd Banks, een Schotse lasser, is degene die de 3 principes heeft verwoord. In een gesprek met een psychotherapeut werd er tegen hem gezegd: je bent niet onzeker maar je hebt onzekere gedachten. Dit leidde bij hem tot een aantal inzichten die hij de 3 Principes heeft genoemd. Het is een nieuwe kijk op mentale gezondheid uit de VS die nu ook zijn weerklank vindt in Europa. De 3 Principes zijn overgenomen door psychologen, psychiaters, coaches en maatschappelijk werkers om mensen te helpen in de VS, in Engeland en andere landen. Het maakt duidelijk dat ieder mens geboren wordt met het talent om op te veren van nare emoties maar dat we dit op een gegeven moment in ons leven mogelijk zijn kwijtgeraakt.

Mind, Thought and Consciousness

Het is een nuchtere manier van kijken naar het leven maar ook een liefdevolle. De mens is goed zoals hij is, we zijn niet stuk en hoeven niet gerepareerd te worden. Vanuit de universele levensenergie zijn wij ontstaan (Mind). Met ons denkend vermogen (Thought) creëren we gedachten en die gedachten creëren weer gevoelens en leiden tot emoties. Zo hebben wij een persoonlijke ervaring van de werkelijkheid (Consciousness). Dit is het mechanisme achter het leven, zoals het leven werkt net zoals er ook andere wetmatigheden zijn in het leven, zoals de zwaartekracht.

Handleiding voor het leven

De 3 principes zijn een soort handleiding voor het leven. Ze helpen je om mee te gaan in de flow van het leven en zo milder te zijn voor jezelf en de ander omdat je constateert dat je niet echt controle hebt over het leven. Het betekent echter niet dat je achterover moet gaan leunen en het leven maar op zijn beloop laat. Je beleeft het leven op een actieve manier, maakt plannen en stelt doelen. Het kan wel zijn dat het leven wat anders verloopt dan je gepland had maar je laat je hierdoor niet meer van de wijs brengen.

Meer ontspanning en minder stress

In de gesprekken die ik met cliënten heb, gaat het over werk, relaties en persoonlijke omstandigheden, al die dingen waar ze in het leven tegenaan lopen en die ze soms lastig vinden. Als je bereid bent om open te staan voor een andere manier van kijken die je verder brengt in het leven en die blijvend leidt tot een helder hoofd, meer ontspanning en minder stress, dan ga ik graag het gesprek met je aan.